Tue Sep 17 2019, sunrise time : 06:23 sunset time : 18:47D tijd is: 1568737293
Het is nu buiten licht

Privacyverklaring

Ik gebruik jou persoonlijke gegevens en Email-adres alleen waarvoor ze bedoeld zijn. Dus b.v. voor het sturen van een nieuwsbrief als je je daarop hebt aangemeld. Je kunt je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief.
Ik zal jou gegevens zoals je email adres nooit verkopen of doorgeven aan derden. Ik hou tenslotte zelf ook niet van spam.


Heldere Ster | © 2010-2012 door +Sigrid de Jong, Alle rechten voorbehouden. |